Kierowca operator wózka jezdniowego 18.05.2020r. godz. 15.00

8.05.2020

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na kurs "Kierowca operator wózka jezdniowego"

Czas trwania 44h; teoia - 34h, praktyka - 10h

Cena 760,00 z EGZAMINEM PRZED kOMISJĄ UDT + badania lekarskie

TERMIN ROZPOCZĘCIA:18 maja 2020r. godz. 15.00

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 
Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl