Kurs: "Spawanie metodą MAG (135) podstawowy" - 27.05.2019

25.04.2019

Ośrodek Kształcenia zawodowego w Żarkach prowadzi nabór na kurs "Spawanie metodą MAG (135) kurs podstawowy - wykonywanie złącz ze spoinami pachwinowymi"

Liczba godzin szkolenia wynosi 145 w tym 25 teorii.
Cena szkolenia: 1700,00 zł/ osoba
Planowany termin rozpoczęcia: 22.07.2019r (po zebraniu grupy)

Uprawnienia otrzymane po ukończeniu kursów:

Absolwenci kursów, po zdanym egzaminie końcowym, uzyskują uprawnienia odpowiednie do odbytego szkolenia - na poziomie podstawowym.

 Absolwenci kursów otrzymują:

  • Książka spawacza - po kursach spawania

  • Świadectwo egzaminu spawacza - po kursach spawania

Zasady egzaminowania spawaczy:

  • Egzaminy przeprowadzane są wg  PN ISO 9606 oraz wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa.

ZAPISY:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl