SZKOLENIA OKRESOWE BHP METODĄ E-LEARNINGU

7.05.2020

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkachh zaprasza do udziału
w szkoleniach okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu.

1. Szkolenia wstępne BHP jako forma samokształcenia kierowanego przeznaczone są dla:

  •        pracowników na stanowiskach robotniczych - NOWOŚĆ!

2. Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego przeznaczone są dla:

  •        pracowników na stanowiskach robotniczych - NOWOŚĆ! - 8 godz. - 40,00
  •        pracowników administracyjno- biurowych - 8 godz. - 40,00
  •        pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz dyrektorów szkół - 16 godz. - 80,00
  •        pracowników inżynieryjno- technicznych - 16 godz. - 80,00
  •        nauczycieli - 8 godz. - 40,00
  •        pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby - 32 godz. - 200,00

Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenia zgodne z §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego metodą e-learningu odbywają się na Platformie Edukacyjnej BHP w dogodnym dla Państwa czasie.

ZAPISY:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25
e-mail:
zarki@zdz.katowice.pl
www:
www.kursy.zarki.zdz.pl