Kierowca operator wózka jezdniowego oraz Seminarium przygotowujące do egzaminu UDT

7.03.2023

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach serdecznie zaprasza na kurs "Kierowca operator wózka jezdniowego"

Celem kursu jest nauczenie uczestników obsługi wózków jezdniowych oraz bezpiecznego i efektywnego poruszania się nimi w miejscach pracy, oraz przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kurs skierowany jest do:

  • pełnoletnich osób, które chciałyby nauczyć się czynności związanych z obsługą wózka jezdniowego,
  • osób posiadających wykształcenie co najmniej PODSTAWOWE,
  • osób posiadających zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy związanej z obsługą wózka jezdniowego.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:

  • 10 lat — wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. II WJO).
  • 5 lat — wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (była kat. I WJO ).

Czas trwania 35h; teoria - 25h, praktyka - 10h

 

Cena 900,00 z EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ UDT 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA: 21.03.2023 r.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 
Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

oraz

Seminarium przygotowujące do egzaminu UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych

Planowany termin realizacji:  21.03.2023 r.-  godz. 15.00

Czas trwania: 8 godz.

Cena seminarium z egzaminem UDT: 450,00

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25; 697 818 674
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl