Kierowca operator wózka jezdniowego

24.06.2022

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na kurs "Kierowca operator wózka jezdniowego"

Celem kursu jest: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kurs skierowany jest:

  • do pełnoletnich osób, które chciałyby nauczyć się czynności związanych z obsługą wózka jedniowego,
  • posiadające wyszkształcenie co najmniej PODSTAWOWE,
  • posiadające zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy związanej z obsługą wózka jezdniowego.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:

  • 10 lat - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. II WJO).
  • 5 lat - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. I WJO ).

Czas trwania 35h; teoia - 25h, praktyka - 10h

 

Cena 850,00 z EGZAMINEM PRZED kOMISJĄ UDT i badaniami lekarskimi

TERMIN ROZPOCZĘCIA:  28.06.2022r. 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 
Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

oraz

Seminarium przygotowujące do egzaminu UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych

Planowany termin realizacji - 28.06.2022r.

Czas trwania: 8 godz.

Cena seminarium z egzaminem UDT: 400,00

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25; 697 818 674
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl