Weryfikacja uprawnień G1E,D; G2E,D; G3E,D

22.06.2022

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŻARKACH ZAPRASZA w dniu 01.07.2022r., godz. 10.00

na seminarium:

" WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH"

 Czas trwania - 4h

Cena 400,00 seminarium z egzaminem.

Celem kursu jest:

przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego celem uzyskania Świadectwa Kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, sieci i instalacji energetycznych (egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Absolwent kursu posiada wiedzę dotyczącą:
- budowy urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych;
- montażu urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych;
- eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych;
- zasad bezpieczeństwa;
- przepisów dodatkowych dla dozoru.

Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Świadectwo kwalifikacyjne jest ważne przez okres 5 lat.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25; 697 818 674
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl