ADR - - TRWA NABÓR

14.06.2022

Ośrodek Kształcenia zawodowego w Żarkach zaprasza na szkolenie:

 ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych:

- ADR - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. - kurs podstawowy, 

- ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. 

 - ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1. 

- ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7,      

Cel szkolenia:

Szkolenia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby które:

- mają ukończone 21 lat

- posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E

- spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym

aby przystąpić do szkolenia specjalistycznego wymagane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia podstawowego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl