Baza dydaktyczna

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach


Budynek Ośrodka Kształcenia Zawodowego przy ulicy Sosnowej 2 w Żarkach  jest bezpieczny i monitorowany.


W Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Żarkach posiadamy:

  • Poligon budowlany – umożliwiający prowadzenie kursów w zakresie różnych specjalności budowlanych niezależnie od warunków atmosferycznych, , (w tym w zakresie obsługi maszyn do robót budowlanych i montażu rusztowań)


Zajęcia praktyczne na poligonie bodowlanym.

 

  • Pracownię informatyczną – pracownia komputerowa, przystosowana do prowadzenia kursów informatycznych i kursów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.


Zajęcia praktyczne w pracowni informatycznej.

  • Pracownie gastronomiczną - wyposażona w nowoczesną instalację nawiewno-wywiewną, piec konwekcyjno-parowy, piec do pizzy, naświetlacz do jaj oraz oraz inny sprzęt i narzędzia do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie kucharz.


Zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej.

  •  Pracownię fryzjersko-kosmetyczną - nowa pracownia, wyposażona w sprzęt i urządzenia niezbędne do kształcenia praktycznego w zawodzie fryzjer.


Zajęcia praktyczne w pracowni fryzjersko- kosmetycznej.

  • Pracownię szkolenia motorowego i przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – do prowadzenia szkolenia teoretycznego kandydatów na kierowców, kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych kierowców zawodowych, w tym w formie „e-learning”.