Kierowca operator wózka jezdniowego

1.12.2023

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach serdecznie zaprasza na kurs:
"Kierowca operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli"
oraz Seminarium przygotowujące do egzaminu UDT.

Celem kursu jest nauczenie uczestników obsługi wózków jezdniowych oraz bezpiecznego i efektywnego poruszania się nimi w miejscach pracy, oraz przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kurs skierowany jest do:

 • pełnoletnich osób, które chciałyby nauczyć się czynności związanych z obsługą wózka jezdniowego,

 • osób posiadających wykształcenie co najmniej PODSTAWOWE,

 • osób posiadających zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy związanej z obsługą wózka jezdniowego.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:

 • 10 lat — wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. II WJO).
 • 5 lat — wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (była kat. I WJ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • Czas trwania 35h; teoria - 25h, praktyka - 10h
 • Cena: 900 zł z EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ UDT 
 • Planowany termin rozpoczęcia:  06.12.2023 r.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Seminarium przygotowujące do egzaminu UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych

 • Czas trwania: 8 h
 • Cena: 450 zł
 • Planowany termin rozpoczęcia: 06.12.2023 r.

Celem seminarium jest przygotowanie do odnowienia uprawnień UDT.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25; 697 818 674
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl