Klasyfikator złomu ze szczególnym uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych-wybuchowych-radioaktywnych

15.03.2023

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach zaprasza na kurs: "Klasyfikator złomu ze szczególnym uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych-wybuchowych-radioaktywnych."

Kurs ten jest przydatny dla osób pracujących w branży recyklingu i utylizacji odpadów oraz dla osób, które chcą poznać podstawy klasyfikacji odpadów.

Kurs klasyfikatora złomu to szkolenie, które ma na celu nauczenie uczestników, jak rozpoznawać różne rodzaje metali i odpadów, a następnie klasyfikować je według określonych kryteriów. Zrobienie kursu klasyfikatora złomu może przyczynić się do poprawy efektywności procesów recyklingu i utylizacji odpadów, ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz rozwoju kariery zawodowej.

Najważniejsze informacje:

 • Cena kursu: 1400,00 zł
 • Czas trwania kursu: 16 godz.
 • Planowany termin rozpoczęcia: po zebraniu grupy.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia.

Efekt kształcenia:
Absolwent wie i zna:

 • podział oraz klasyfikację złomu,
 • wymagania dotyczące materiałów niebezpiecznych (oznakowanie, sposoby zgłaszania odpowiednim służbom),
 • podstawowe zasady  postępowania w sytuacjach niebezpiecznych,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy w zawodzie.

Absolwent potrafi:

 • bezpieczne i efektywne rozpoznawać materiały niebezpieczne występujące w złomie metali,
 • prawidłowo zabezpieczyć  i oznakować miejsce występowania materiału niebezpiecznego,
 • prawidłowo sklasyfikować złom,
 • sporządzać dokumentację.

Absolwent otrzymuje:  Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Chcesz się zapisać? Skontaktuj się z nami:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25; 697 818 674
e-mail:
zarki@zdz.katowice.pl
www:
www.kursy.zarki.zdz.pl

Zapraszamy!