Opiekun medyczny osób starszych , niepełnosprawnych i dzieci. Zapisz się !

6.05.2024

 "Opiekun medyczny osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci".

Jeśli jesteś osobą empatyczną, chętną do pomocy innym i interesujesz się pracą z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, to warto rozważyć udział w kursie opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych. Jest to dobry wybór dla osób, które chcą podjąć pracę w tej dziedzinie lub rozwijać swoje umiejętności i wiedzę.
Praca jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych może być bardzo satysfakcjonująca, ponieważ umożliwia wsparcie osób potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach i poprawia ich jakość życia. Dodatkowo praca w tej dziedzinie może być źródłem stabilnego zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego.

O kursie

Kurs opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci ma na celu przygotowanie uczestników do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz dziećmi.  Składa się z różnych modułów, w których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności związane z opieką nad osobami wymagającymi pomocy.

Nauczysz się jak zapewnić osobie starszej, niepełnosprawnej a także dziecku odpowiednią opiekę, jak dbać o ich higienę osobistą, jak pomóc w wykonywaniu codziennych czynności i jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Najważniejsze informacje:

 • Czas trwania szkolenia: 50 godz,
 • Cena: 750,00 przy grupie 8 - 10 osób
 • Planowany termin realizacji : 10 czerwiec

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • dietetyki
 • higieny i pielęgnacji,
 • komunikacji,
 • obsługi mechanicznego i elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego,
 • podstaw gerontologii,
 • podstaw prawa.

Uczestnik potrafi:

 • pomóc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • pielęgnować,
 • zapewnić kontakty z otoczeniem.

Absolwent kursu otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

ZAPISY:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25; 697 818 674
e-mail:
zarki@zdz.katowice.pl
www:
www.kursy.zarki.zdz.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !