Pierwsza pomoc przedlekarska

17.11.2023

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach serdecznie zaprasza na kurs:
"Pierwsza pomoc przedlekarska"

 

Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

Z dniem 1 listopada 2023r. wchodzi w życie zapis w Ustawie o pomocy społecznej - aby wykonywać usługi sąsiedzkie trzeba m.in. ukończyć szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - art. 50 ust. 4a pkt. 6 . 

Najważniejsze informacje:

Czas trwania - 8 godz.

Cena - 200,00

Planowany termin realizacji : po zebraniu grupy chętnych osób.

 

ZAPISY:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25
e-mail:
zarki@zdz.katowice.pl
www:
www.kursy.zarki.zdz.pl

e-maill: zarki@zdz.katowice.pl