Pierwsza pomoc przedlekarska. Zapisz się !

8.05.2024


"Pierwsza pomoc przedlekarska"

 

Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

Z dniem 1 listopada 2023 r. na mocy zapisu w Ustawie o pomocy społecznej - można wykonywać usługi sąsiedzkie. Aby to robić trzeba m.in. ukończyć szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - art. 50 ust. 4a pkt. 6 . 

Usługi sąsiedzkie to nowa forma pomocy społecznej skierowana głównie do osób starszych, samotnych, wymagających wsparcia w codziennym życiu. Pomoc ta może obejmować różne proste czynności, takie jak sprzątanie, robienie codziennych zakupów czy również dotrzymanie towarzystwa. Są to proste zadania, które nie wymagają specjalistycznych umiejętności, a ich realizacja może znacząco poprawić jakość życia osób starszych, chorych lub samotnych. Usługi sąsiedzkie finansowane sa z budżetu gminy. 
Jednym z kluczowych aspektów korzyści płynących z pomocy sąsiedzkiej jest możliwość odciążenia specjalistycznych kadr medycznych i opiekuńczych, które mogą wykonać osoby bez specjalistycznego przygotowania. 

Najważniejsze informacje:

Czas trwania - 8 godz.

Cena - 250,00

Planowany termin realizacji : Czerwiec 2024

 

ZAPISY:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25
e-mail:
zarki@zdz.katowice.pl
www:
www.kursy.zarki.zdz.pl

e-maill: zarki@zdz.katowice.pl