Warsztaty terapii zajęciowej

19.05.2022

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach zaprasza na kurs "Warsztaty terapii zajęciowej".

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze terapeuty zajęciowegoj. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, lubiących pracę z ludźmi.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Szkolenie  obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu:

  • Terapii zajęciowa, jej cele i zadania 
  • Pierwsza pomoc przedlekarska 
  • Organizacji pracy i zakresu obowiązków
  • Metod i technik terapii zajęciowej
  • Terapii zajęciowej w różnych warunkach,(zajęcia artystyczne, krawieckie,wyroby z filcu, decupage)  

 Czas trwania: 30 godzin

Cena: 650 złotych

ZAPISY:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25; 697 818 674
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl